jasminecorp.net directory
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Begeleiding
Directory > World > Nederlands > Onderwijs > Begeleiding

Categories
 
Business and Economy (2) Bed and Breakfast (1) NT2 (3)
Localities (0) Diagnostische Testen (2) Organisatie (12)
Travel and Tourism (6) ICT (6) Studiekeuze (5)

Web Sitesi

BredeSchool.nl
Informatie voor leerkrachten en schoolleiders, jeugdwerkers, zorgverleners, ambtenaren en ouders
over de brede school.

http://www.bredeschool.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

StudieCo
Bureau te Leuven. Bemiddeld tussen de vraag naar en het aanbod van bijlessen en studiebegeleiding.
Voor basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs.

http://www.studieco.be/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

OBD Noordwest-Holland
Verzorgt begeleiding voor het onderwijs in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland, West-Friesland
en Kop van Noord-Holland.

http://www.obdnwh.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Opleidingen Nieuwerkerk
Huiswerkbegeleiding en bijlessen te Nieuwerkerk a/d IJssel. Algemene informatie, openingstijden en
prijslijst.

http://www.opleidingennieuwerkerk.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Scol
Een instrument waarmee de sociale competentie van leerlingen in het primair onderwijs in kaart kan
worden gebracht.

http://www.scol.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Wittenburg Studiebegeleiding
Voor bijles en huiswerkbegeleiding op scholen en op andere locaties.
http://www.huiswerkbegeleiding-bijles.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiding
Informatie over de vereniging, uitgebreide documentatie, publicaties, actualiteiten, congressen en
cursussen.

http://www.leerlingbegeleiding.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Verrijkingsklas.com
Onderdeel van de Praktijk Remedial Teaching te Bussum voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Zij
komen een keer per week bij elkaar.

http://www.verrijkingsklas.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Facta
Verzorgt uitdagende cursussen voor hoogbegaafden, geeft begeleidings-en schooladviezen en verzorgt
testen voor volwassenen en kinderen.

http://www.hoogbegaafd.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bredeschoolplein
Dialoog over de ontwikkeling van het fenomeen brede school. Het is mogelijk een CD-rom te bestellen
om een website voor de eigen brede school te realiseren.

http://www.bredeschoolplein.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Orthopedagogiek.pagina.nl
Links naar websites m.b.t. leer- en gedragsstoornissen, remedial teaching, faalangst, regionale
expertisecentra en orthopedagogische praktijken.

http://orthopedagogiek.pagina.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

VMBO Impulsproject Installatietechniek/Instalektro 2001-2003
Biedt middelen om een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.
http://www.impuls-i-ie.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Huiswerk Instituut Van Berkum
Verzorgt studiebegeleiding, examenbegeleiding, bijlessen en bijspijkercursussen in regio
Amersfoort.

http://www.huiswerkinstituut.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Leraaronline
Bedoeld om leerlingen die problemen hebben met exacte vakken te ondersteunen. Biedt de mogelijkheid
om tegen betaling vanaf iedere PC interactief met een docent te communiceren.

http://www.leraaronline.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

PAM
Advies over het verbeteren van huiswerkaanpak, schoolopleiding en persoonlijke ontwikkeling. Maar
ook bemiddeling tussen ouders bij conflicten over de opvoeding of bij echtscheiding.

http://www.pam-amersfoort.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bureau Bezem
Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde.
Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgt.

http://www.bureaubezem.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Backup studiebegeleiding
Bureau te Zwolle. Biedt huiswerkbegeleiding, bijles, huiswerkcontrole, brugklastraining en tweede
fase training voor havo en vwo-scholieren.

http://www.backupstudie.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kennisnet Leerlingzorg
Voor leerlingbegeleiders en docenten. Agenda, nieuwsberichten, deskundigen, downloads, links naar
educatieve centra en orthotheek.

http://leerlingzorg.kennisnet.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Eigenpraktijk.nl
Database met orthopedagogen en logopedisten praktijken voor mensen op zoek naar extra hulp voor hun
kind in het lager of middelbaar onderwijs.

http://www.eigenpraktijk.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

E.J.M. Koster
Psychologisch en Didactisch Adviesbureau op Aruba. Informatie over onderzoek bij leerproblemen.
http://epiekoster.tripod.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Pedagogisch Advies Centrum
Informatie over pedagogische en psychologische onderwerpen. Bespreking van diverse problemen en
behandelingen daarvan.

http://home.planet.nl/~pedagogisch_advies_centrum/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

GCO fryslân
Centrum voor Educatieve Dienstverlening. Met nieuws en informatie over projecten.
http://www.gco-fryslan.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Koalaty Kid Nederland
Kwaliteitszorg in het onderwijs volgens de koalaty kid benadering.
http://www.koalatykid.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kwaliteitsring
Samenwerkingsverband van verschillende dienstverlenende organisaties in en rond het onderwijs, met
nieuws, links en informatie over de kwaliteitszorg in het onderwijs.

http://www.kwaliteitsring.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Perspectief
Informatie over de dienstverlening, actualiteiten en informatie over begeleiding bij problemen. In
de regio Apeldoorn, Zutphen.

http://www.perspectief-dco.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Roosternet
Roosternet plaatst lesroosters en dagelijkse roosterwijzigingen van scholen op internet, teletekst
en andere digitale media.

http://www.roosternet.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Scholen met Succes
Informatie over het creeren van kwaliteitsbewustzijn en klantgerichtheid in schoolorganisaties.
http://www.scholenmetsucces.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Startpagina leerlingbegeleiding
Verzameling links over coaching, remedial teaching, counseling, jeugdzorg met betrekking tot de
relatie docent en leerling.

http://leerlingbegeleiding.pagina.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

J.J.J. Kruis Projectwerk
Projectbegeleiding voor het onderwijs vanuit een bedrijfskundige invalshoek.
http://www.jjjkruisprojectwerk.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

TeamOnderwijs op Maat
Een site over een project rond functiedifferentiatie in het basisonderwijs. Informatie over
doelstellingen en links naar scholen die meedoen.

http://teamonderwijs.kennisnet.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Centra voor Leerlingenbegeleiding
Website van de Vlaamse Gemeenschap over de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Informatie voor
leerlingen, ouders, leerkachten, scholen en professionelen.

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Transferpunt 'jongeren, school en veiligheid'
Landelijk aanspreekpunt voor vragen omtrent sociale en fysieke veiligheid in, op en rond school.
Met dagelijks bereikbare helpdesk en database. Thema's: pesten, seksuele intimidatie, calamiteiten,
discriminatie en racisme, sociale competentie en leerlingenparticipatie.

http://www.aps.nl/transferpunt/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Giralis
Bureau uit 's-Hertogenbosch voor hulp aan scholen bij leerproblemen, teambuilding en dergelijke.
Informatie hierover.

http://www.giralis.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Onderwijsmanagement
Ondersteuning voor schooldirecties en middenmanagement. Informatie over vakbladen, boeken,
vacatures en wetgeving. Site van Wolters-Kluwer voor alle sectoren van het onderwijs.

http://www.onderwijsmanagement.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Praktijk voor Remedial Teaching
Beschrijft behandeling en begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, hoe zij
geholpen worden om hun problemen aan te pakken en meer zelfvertrouwen te krijgen. Informatie over
leerproblemen en informatie over de praktijk in Roosendaal.

http://www.praktijkrt.solcon.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Studiebegeleiding Memento
Voor studenten en leerlingen die geconfronteerd worden met inhoudelijke en/of vormelijke
studieproblemen aan de KULeuven, KUBrussel, GROEPT, EHSAL en VLEKHO.

http://www.studiebegeleiding.be/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Onderwijs Expertise Centrum Zuid-Limburg
Nascholingsprogramma van de Limburgse hogescholen en onderwijsbegeleidingsdiensten. Werkwijze en
cursusaanbod.

http://www.oeczl.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Markant educatieve diensten
Onderwijsbegeleidingsdienst in zuidelijk Gelderland. Informatie over de organisatie, de werkvelden
en diensten en een overzicht van scholen.

http://www.markant-ed.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau, inhoudelijke en bestuurlijke typering van het
Onderzoek lokaal sociaal beleid II.

http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah164/nl/acrobat/default.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Drienerwoold Onderwijsadviseurs
Schoolbegeleidingdienst in Twente. Nieuws, informatie over de diensten, onderwijs en
schoolontwikkeling en links naar scholen.

http://www.drienerwoold.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Steunpunt Onderwijs
Informatie over verschillende werkvormen om voortijdige schoolverlaten tegen te gaan, u kunt
reageren en vragen stellen.

http://www.steunpuntonderwijs.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

José Höhne Sparborth van Erp
Remedial Teacher in het basisonderwijs met informatie over zijn praktijk met discussies en tips.
http://www.remedialteacherbo.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Studiebegeleidingscentrum
Informatie over studiebegeleiding en bijlessen in vrijwel alle vakken en niveaus in Waalwijk.
http://www.studiebegeleidingscentrum.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Stichting SBDIJ
Schoolbegeleidingsdienst IJsselmeerpolders met informatie, actualiteiten en projecten.
http://www.sbdij.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tilburgse Orthopedagogen en Psychologen Praktijk
Verricht onderzoek naar en begeleidt bij leer- en studieproblemen en schoolkeuze.
http://www.toppraktijk.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Handicap en Studie
Expertisecentrum voor hogeronderwijs en handicap met nieuws, informatie en publicaties.
http://www.handicap-studie.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Iselinge Educatieve Faculteit
Opleiding tot leraar basisonderwijs in Doetinchem. Met foto's van studenten en informatie over de
opleiding en de begeleiding.

http://www.iselinge.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Huiswerkbegeleiding.nl
Informatie over het geven en vinden van bijles.
http://www.huiswerkbegeleiding.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

CED
Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam. Met vacatures en informatie over de regelgeving.
http://www.ced.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

OnderwijsAdvies West Zuid- Holland
OnderwijsAdvies West Zuid-Holland is het onderwijsadviesbureau waarin OBD Regio Delft/Westland en
OBD Zuid-Holland West gezamenlijk hun werkzaamheden voortzetten

http://www.onderwijsadvies.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cinop
Centrum voor Innovatie van Opleidingen. Met nieuws, informatie over publicaties en activiteiten.
http://www.cinop.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cito
Instituut voor Toetsontwikkeling. Met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor
verschillende typen onderwijs.

http://www.cito.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

APS
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, instituut voor onderwijsverbetering.
http://www.aps.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

KPC Groep
KPC werkt aan de verbetering van onderwijs en opleidingen in en buiten Nederland.
http://www.kpcgroep.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SLO
Stichting Leerplanontwikkeling, gespecialiseerd in leerprocessen.
http://www.slo.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

CPS
CPS, organisatie voor onderwijsontwikkeling en advies, organiseert cursussen, conferenties en
ontwikkelt en implementeert materiaal voor het gehele onderwijs, onderwijsorganisaties en de
overheid.

http://www.cps.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SBD Amstelland en de Meerlanden
Schoolbegeleidingsdienst in zuidelijk Noord-Holland. Informatie over de diensten, cursussen,
nieuws, een overzicht van scholen en links voor leerlingen.

http://www.sbd-am.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Schoolbegeleiding voor primair en speciaal onderwijs in de regio Den Haag. Nieuws en overzichten
van de diensten, projecten en cursussen.

http://www.hco.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Centra voor Leerlingenbegeleiding in Vlaanderen
Met informatie aan leerlingen, ouders, leerkrachten en anderen ivm leerlingenbegeleiding en de
werking van CLB.

http://www.clb-net.be/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SABD
Schooladvies- en Begeleidingsdienst Drenthe. Nieuws en overzichten van organisatie en
werkterreinen.

http://www.sabd.nl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

WPRO
Vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten.
http://www.wpro.nl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia