jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Uddannelse
Directory > World > Dansk > Samfund > Forsvaret > Uddannelse

Agents (23) Companies (10) Particle Swarm (38)
Ant Colony Optimization (2) Conferences (41) People (15)
Art (18) Distributed Projects (1) Publications (15)
Artificial Worlds (31) Iterated Prisoner Dilemma (8) Research Groups (15)
Biomimicry (2) Lindenmayer Systems (11) Software (24)
Cellular Automata (82)
Web Sitesi

Linie Officer i Hjemmeværnet
Informationsside under www.hjv.dk
http://www.hjv.dk/fordig/officer/off/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kampsvømning mærkeprøve
Forsvarets mærkeprøve i kampsvømning. Beskrivelse af prøver i kampsvømning, informationer og
links til bestemmelser.

http://www.geocities.com/dk_special_operations_forces/kampsvoemning-maerkeproeve.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kampsvømning
3 ugers kampsvømmer kursus i overflade kampsvømning ved Frømandskorpset. Billeder fra kurset.
http://www.geocities.com/dk_special_operations_forces/kampsvoemning.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Videregående Patruljeuddannlese (VPU)
Hjemmeværnets grundkursus i patruljetjeneste (VPU): At udsende en patrulje i op til 2 døgne uden
støtte op til 10 km bag fjendens linier. Omhandler pensum, optagelseskrav, uddannelses- og fysiske
krav. Varrighed: en uge. Bestået belønnes med mærket: HJV-PATRULJE.

http://home6.inet.tele.dk/groen/ptrelk/vpu.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

bronze cirkel
Forsvarets muskeludholdenhedstest, træningstilstandsprøven: en Bronzecirkel. Gentages 3 gange på
12 minutter.

http://www.danbbs.dk/~ptrkmp.elk/broncecl.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Patrulje Specialist Uddannelse
Overbygning på Hjemmeværnets Videregående Patrulje Uddannelse (VPU): Spejder, Signalmand,
Sprængningsmand, Sanitetsmand og Finskytte. Kursus afholdes af Lokalforsvarsregion København og
Patruljekompagni / HOK.

http://www.patrulje-specialist-kursus.ninja.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uddannelsen til Slædepatruljen Sirius - FVR
Patruljemand i Slædepatruljen Sirius: Oplevelser og udfordringer udover det sædvanlige. 26
måneders tjeneste på verdens mest øde tjenestested i Nord- og Nordøstgrønland. Vi kan kun
bruge folk med selvkritk, selvtillid og vilje til at indordne sig under primitive forhold.

http://www.forsvaret.fvr.dk/index.php?page=udd&sub=spec.sirius
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uddannelsen til Frømand i Frømandskorpset - FVR
Frømanden indgår i Frømandskorpset, der er en af søværnets specialenheder, der udelukkende
består af frivilligt personel, der er særligt udvalgt til den specielle uddannelse. Korpset er
uddannet til at løse en række krævende og betydningsfulde militære og civile opgaver i såvel
freds- som krigstid. Korpset løser bl.a. boarding- og entringsoperationer, taktiske
fartøjsoperationer, infiltration fra søsiden og taktiske dykkeroperationer.

http://www.forsvaret.fvr.dk/index.php?page=udd&sub=spec.fro
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uddannelsen til Jægersoldat i Jægerkorpset - FVR
En jæger er en specialuddannet professionel soldat, der har gennmgået en særlig og krævende
uddannelse. Jægeren indgår i Jægerkorpset, der er en af hærens specialenheder, der udelukkende
består af frivilligt personel, der er særligt udvalgt til den specielle uddannelse. Korpset er
uddannet til at løse patrulje- og kampopgaver bag en fjendes linier. Patruljerne kan indsættes
fra luften, til vands eller over land.

http://www.forsvaret.fvr.dk/index.php?page=udd&sub=spec.jager
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Flyvevåbnets Officersskole
Om uddannelser, arrangementer og informationer til studievejleder.
http://www.flv.dk/flyvevaabnet/flos.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

ESK 701, Jager - og logistikeskadrille 701
Virtuel spil-community (Flight Simulator 2000) som træner danske flyvninger.
http://home20.inet.tele.dk/kl/esk701/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Kampskole
Kurser, organisering, historie, Hærens køretøjer og våben, links og tidsskriftet Kentaur.
http://www.kampskolen.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Sergentskole (HSGS)
Uddannelser, kurser, historie, nyheder og kontakt.
http://www.hok.dk/hsgs/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nordic Civil-Military Cooperation Course
CIMIC kursus på Hærens Logistikskole. Om kursus, CIMIC og ansøgning.
http://www.hok.dk/hls/Cimic.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Logistikskole
En af hærens største skoler, Aalborg. Opgaver, kurser og kontakt.
http://www.hok.dk/hls/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Artilleriskole (HAS)
Siden viser pt. kun skolens logo.
http://www.hok.dk/has/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sprogofficer
FVR om uddannelsen til sprogofficer, russisk eller arabisk.
http://www.forsvaret.fvr.dk/index.php?page=udd&sub=resoff.spo
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnet Taktik- og Våbenskole: Kampinformationskursus
Action Information School (AIS)
http://www.sok.dk/pr/svnori/svnort99/svnort399/ais.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Job og uddannelseskonsulenten på KAR
Yder vejledning og jobsøgningsassistance til ca. 800 værnepligtige soldater årligt på
Sjælsmark Kaserne, Kongens Artilleriregiment.

http://home9.inet.tele.dk/juk.kar/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets boardinguddannelse
Kursus i Bording hos FKP. Maritime Interdiction Operations (MIO)
http://www.sok.dk/pr/svnori/svnort99/svnort499/board.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bliv Officer!
Om de forskellige officersuddannelser i Forsvaret. Links, informationsmateriale og kontakt.
http://www.blivofficer.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hjemmeværnsskolen HVS
Hjemmeværnets overordnede uddannelsescenter. Kursusoversigt, brevskoler, publikationer og
kursuskalender.

http://www.hjv.dk/foros/hvs/Index.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

UFS - Undervands-, Fjernkendings- og Signalskolen
Undervandsvåbenskolen, Fjernkendingsskolen og Signalskolen er sammenlagt under UFS. Kontakt, om
skolerne og links.

http://www.tvs.svn.dk/ufs/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Officersaspirantkursus
Information om uddannelsen og tjenesten som linieofficer i hæren eller hærhjemmeværnet. Privat
hjemmeside.

http://hjem.get2net.dk/stenberg/ofasp/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Flyvevåbnets Specialskole
Om forskellige faguddannelser i Flyvevåbnet.
http://www.flsp.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets Teknikskole Havarikursus SHS
Søværnets Havariskole, Havariuddannelse af Søværnets personel.
http://www.tks.svn.dk/shs/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forsvarets Rådgivning om Omstilling
Rådgivning om civiluddannelse / job- og uddannelsesrådgivning.
http://www.fro.dk
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Institut for Ledelse og Pædagogik (ILP)
ILP hører under Fakultet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik (FMLP), der er en del af FAK
(Forsvarsakademiet).

http://www.sitecenter.dk/ilp
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forsvarsakademiet (FAK)
Historie, placering, kurser, vidensbank og publikationer.
http://www.fak.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

FFOS
Flyvevåbnets Førings-og Operationsstøtteskole. Bl.a. uddannelse af hunde og bevogtningsenheder.
http://www.flok.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS)
Kalender, pædagogik og kontaktoplysninger.
http://www.srs.svn.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets Officersskole
Søværnets Officersskole ligger på Holmen og er den ældste af sin art i verden. Uddanner
søofficerer. Historie, links og kontakt.

http://www.sos.svn.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets Grundskole
Søværnets Grundskole ligger i Auderød. Hjemsted for bl.a. Søværnets Tamburkorps,
Hjemmeværnets Grundskole og Militær Marine Femkamp. Links og kontaktdata.

http://www.sgs.svn.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Søværnets Teknikskole
Kontaktoplysninger og links.
http://www.tks.svn.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Center for Specialuddannelse (CFS)
Tidligere Hærens Specialskole (HSPS). Om kurser, uddannelser, historie og kontakt.
http://www.fak-cfs.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Officerskole
Historie, uddannelser, arrangementer. Om jobbet som officer.
http://www.ho.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hærens Ingeniør- og ABC-skole
Historie, kursuskalender og kursusbeskrivelser.
http://www.hias.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forsvarets Værnepligt & Rekuttering (FVR)
Informerer om forsvarets uddannelses- og job muligheder. Brochurerbestilling, ansøgningsskemaer,
nyhedsbrev, kontaktinformationer.

http://www.forsvaret.fvr.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Flyverskolen
pilotuddannelse. grundlæggende kurser i flyvning for Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren.
http://www.flyveskolen.dk/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia