jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

Set as Home | Add to Favorite | Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Helse
Directory > World > Norsk > Helse

Categories
 
History (2) Deaf and Hearing Impaired (36) For helsepersonell (10)
Organisations (11) Epilepsy (6) Graviditet og fÝdsel (18)
Personal Pages (7) Learning Disabilities (23) Legemidler (9)
Religion (1) Calendars (21) Medisin (27)
Real Estate (0) Past Events (68) Mental helse (5)
Arts and Entertainment (2) Tea Cozies (0) Mosjon (8)
Business and Economy (1) Private Schools (1) Organisasjoner (8)
Education (1) K-12 (30) Portaler (12)
Government (0) Deafness (167) Rusmidler (12)
Weather (1) Ready 2 Rumble - Round 2 (10) Sykdommer og lidelser (78)
Autism (7) Ready 2 Rumble Boxing (8) Tannpleie (7)
Blindness and Visual Impairment (29) Alternativ behandling (123) Utdanning (9)

Web Sitesi

Barnelegene.no
Omfattende om barnesykdommer ved norske leger. Artikler, sp√łrsm√•l og svar, nyheter og
medlemssider.

http://www.barnelegene.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Senter for medisinsk metodevurdering
Senteret skal medvirke til at pasienter og befolkningen får helsefremmende og virksomme tjenester.
Nyheter, prosjekter, publikasjoner, m√łter og konferanser og lenker.

http://www.oslo.sintef.no/smm/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Syk av huset?
Informasjon om bygningsmaterialer, avgassing, radon, h√łyspentledninger, elektromagnetisk
str√•ling, fukt, muggsopp, st√łv, st√ły, vann og andre helsefarer i v√•rt moderne milj√ł ved Morten
Lande.

http://www.sykavhuset.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Volven
Nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag,
herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer og mer.

http://www.volven.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Absentia
Bedriftshelsetjeneste som tilbyr konsulentbistand og kurs til bedriften eller ansatte. Informasjon
om arbeidsmilj√ł og sykefrav√¶r, nyheter og diskusjonsforum.

http://www.absentia.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Workact
Helserådgivere for næringslivet med fokus på sammenhengen mellom livsstil og arbeidskapasitet.
Produktinformasjon og kompetanse- og referanseoversikt.

http://www.workact.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
R√•det arbeider for √• bedre ern√¶ringssituasjonen og √łke den fysiske aktiviteten i befolkningen,
og overvåke situasjonen og utviklingen innen dette området i Norge. Nettstedet har
informasjonsmateriell og kunnskapsbank.

http://www.sef.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Giftinformasjonssentralen i Norge
D√łgn√•pen telefon som svarer p√• sp√łrsm√•l om forgiftninger. Nyhetsbrev er p√• nettet og trykte
brosjyrer og plakater kan bestilles.

http://giftinformasjonssentralen.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Informasjon om senteret, kurs og konferanser, samt lenker.
http://www.nrsb.oslo.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Solverv psykoterapiinstitutt
Tilbyr psykoterapi, familieterapi, sexologi og kurs.
http://www.solverv.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Argus Synskirurgi
√ėyelege Willy Pettersen har utf√łrt synskorrigerende behandling med laser siden 1990.
http://www.argus-synskirurgi.no
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statens helsetilsyn
Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet
til ut√łvelse av tilsynet. Gjennom helsefaglig r√•dgivning og veiledning til politiske myndigheter,
helsetjenesten og befolkningen skal Helsetilsynet medvirke til trygge helsetjenester for alle.

http://www.helsetilsynet.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia