jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Vitenskap
Directory > World > Norsk > Vitenskap

Categories
 
United States (271) Industries (6) Avvikende og alternativ vitenskap (1)
Animals (3) Legal Services (1) Biologi (21)
Automotive (1) Maritime (2) Fysikk (56)
Computers and Internet (14) Organizations (1) Geovitenskap (15)
Consulting (2) Real Estate (0) Kjemi (12)
Engineering (4) Services (0) KjÝnnsforskning (5)
Events (1) Shopping (6) Matematikk (63)
Financial Services (5) Telecommunications (5) Referanse (3)
Food (8) Agronomi (3) SprŚk og lingvistikk (14)
Home and Garden (1) Arkeologi (5) Teknologi (62)
Industrial Supplies (1) Astronomi (34)

Web Sitesi

Havforskningsinstituttet
Driver forskning innen marine ressurser, marint milj√ł og havbruk. Nyheter, informasjon om
aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.

http://www.imr.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

VBloggen
Weblogg med oppdateringer og ekstra informasjon til leserne av bokserien Vitenskaps­biblioteket
http://vbloggen.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

LivsIT
Prosjektinformasjon om LivsIT-konseptet som skal klassifisere offentlig elektronisk informasjon på
Internettet med utgangspunkt i livssituasjoner.

http://www.livsit.info/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Industriell √łkologi
Tverrfaglig program for kunnskapsutvikling innen industriell √łkologi. Informasjon om aktiviteter,
forskning og artikler.

http://www.p2005.ntnu.no/iok/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nansenfondet
Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og
virksomhet, samt s√łknadskjema.

http://www.fagmed.uit.no/info/imb/aab/Nansenfondet/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Universitetet i Oslo: Asianettverket
Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i
Norge.

http://www.asianettverket.uio.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

PalVenn
En forening med sterk tilknytning til Paleontologisk museum i Oslo. Foreningen har som funksjon å
skape et paleontologisk milj√ł med amat√łrer og profesjonelle for √• st√łtte Paleontologisk museum,
b√•de √łkonomisk og faglig.

http://www.toyen.uio.no/palmus/palvenn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Martin Ystenes: Spr√łytvarsleren
Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortl√łpende.
http://www.nt.ntnu.no/~ystenes/sproyt/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Litteraturvitenskapelig fellesskap
Sted for folk som studerer allmenn litteraturvitenskap eller har stor interesse for faget.
Diskusjoner, eksamensbesvarelser og lenker.

http://groups.msn.com/Litteraturvitenskapeligfellesskap/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Digitalarkivet
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom
Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

http://digitalarkivet.uib.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Apollon
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt,
aktuelt og portrett.

http://www.apollon.uio.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Gemini
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, s√łk i arkiv og lenkesamling.
http://www.ntnu.no/gemini/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statistisk språkbehandling
Forskerutdanningskurs 30. september til 4. oktober 2002 ved Universitetet i Bergen. Program,
foredragsholdere og påmelding.

http://ling.uib.no/forskerkurs/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nasjonal forskningsinformasjon (NFI)
Database med informasjon om vitenskap og forskning i Norge. Omfatter referanser til
forskningsprosjekter og litteratur, personer og institusjoner innen fagfelt som humaniora og
samfunnsvitenskap, matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og landbruksfag.

http://www.nsd.uib.no/forskning/nfi/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt
beregnet på grunnskolene i kommunen.

http://www.miljolare.no/trondheim/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Illustrert vitenskap
Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk,
bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.

http://www.illustrertvitenskap.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Alexanders psykologiside
Fortrinnsvis for studenter på grunnfag 110 og 120. Med oppgaver, artikler og nedlastbare
programmer.

http://home.no.net/nevron/htm/Psykologi.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

arch-y3k
Diskusjonsforum med fokus på vitenskap, teknologi og samfunn. Med arkiv og liste over medlemmer.
http://y3k.sublevel3.org/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Senter for n√¶rings√łkonomi og √łkonomisk politikk
For studier som fokuserer på enkeltbedrifters beslutninger, næringsstruktur i spesifikke
markeder, regionalpolitiske problemstillinger samt den overordnede politikkutformingen for
nasjonale myndigheter. Med informasjon om prosjekter, ansatte og liste over publikasjoner.

http://www.snf.no/nop/nop.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Ringreven - fors√łksringane i Nordm√łre og Romsdal
Felles nettstad for fors√łksringane i Nordm√łre og Romsdal. Fagstoff, fors√łk, r√•dgivning,
arrangement innanf√łre jord- og plantekultur.

http://www.ringreven.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og
selve SSB. Oppdateres daglig.

http://www.ssb.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

De nasjonale forskningsetiske komiteer
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer,
mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.

http://www.etikkom.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Viten.com
Nettmagasin som √łnsker √• synliggj√łre forskningsresultater, og belyse tverrfaglige/flerfaglige
aspekter.

http://www.viten.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Science
Populærvitenskapelig nettsted som tar for seg generelle vitenskapsnyheter, forskning,
oppfinnelser, spr√ł nyheter, og sp√łrsm√•l og svar.

http://www.science.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forskerbasen
Kompetansedatabase med fyldig informasjon om kvinnelige forskere og kvinne- og kj√łnnsforskere i
Norge.

http://forskerbasen.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og
faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.

http://www.forskning.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk biokjemisk selskap (NBS)
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale
organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Troms√ł, Tr√łndelag
og √Ös.

http://www.biokjemisk.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk demografisk forening
Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og
prosjekter.

http://www.demografi.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norges forskningsråd
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om
forskningsrådet.

http://www.forskningsradet.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Institutt for gruppeanalyse
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
http://www.iga.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SPOR
Populærvitenskapelig tidsskrift som utgis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og
kulturhistorie. Her presenteres nyheter fra Midt-Norges fortid .

http://www.ntnu.no/vmuseet/fakark/spor/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statens kartverk
Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kj√łp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.
http://www.statkart.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Er fjellvannet godt nok?
En unders√łkelse av den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten p√• serveringssteder i fjellet.
Fordypningsoppgave ved Norges veterin√¶rh√łgskole skrevet av Cecilie Guttormsen og Karl Erik
Birkeland.

http://www.home.no/blazius/fjellvann/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

√Ö betale: Penger som kommunikasjon
Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.
http://www.ub.uib.no/elpub/2001/h/705001/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Registreringssentral for historiske data
RHD er en nasjonal institusjon som har til form√•l √• gj√łre historisk kildemateriale tilgjengelig
i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkeb√łkene som
finnes i arkivverket.

http://draug.rhd.isv.uit.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forskningsdagene
En landsomfattende √•rlig festival, som holdes i slutten av september, der man f√•r m√łte forskerne
og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.

http://www.forskningsdagene.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i
tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.

http://www.uib.no/nsd/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dokumentasjonsprosjektet
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordb√łker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og
annet.

http://www.dokpro.uio.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk utenrikspolitisk institutt
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og
√łkonomiske sp√łrsm√•l.

http://www.nupi.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statens strålevern
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
http://www.nrpa.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vestlandsforsking
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i
milj√łgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.

http://www.vestforsk.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Keirsey Temperament Sorter
En test som fors√łker √• m√•le temperamentet ditt.
http://keirsey.com/norweg.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norges forskningsråd: Naturvitenskap og teknolog
Informasjonssider for fagområdet naturvitenskap og teknologi. Her finner du planer, utlysninger og
liste over forskningsprogrammer.

http://www.forskningsradet.no/fag/nt/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og
overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.

http://www.nilu.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
http://www.nibr.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Forbundet Unge Forskere
Organisasjon for ungdom med utspring i konkurransen Unge Forskere. Forbundet arrangerer
konkurransen og Space Camp, BioMed Camp og Cyber camp.

http://www.unge-forskere.no/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia