jasminecorp.net directory
Updated Blogs
More ..... 
 

Set as Home | Add to Favorite | Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Serwisy nauczycielskie
Directory > World > Polska > Nauka i Edukacja > Zasoby edukacyjne > Serwisy nauczycielskie

Education (1)
Web Sitesi

Przedszkole Nr 2 w Darłowie
Prezentacja dorobku placówki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Publikacje pracowników
przedszkola poświęcone problematyce edukacji na etapie przedszkolnym. Opracowania dla nauczycieli
i dla rodziców.

http://przedszkolenr2darlowo.w.interia.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Scholaris - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych
Portal edukacyjny zrealizowany pod patronatem MENiS. Serwis zawiera obszerny blok informacyjny
poświęcony oświacie. Wiadomości z regionów. Obszerna baza publikacji edukacyjnych,
zgromadzonych w kategoriach użytkowych i według etapów nauczania. Pełna informacja na temat
projektów edukacyjnych realizowanych centralnie i w regionach.

http://www.scholaris.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Serwis nauczyciela-dyrektora-ministra
Prywatny serwis Franciszka Józefa Potulskiego, posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w MENiS.
Wiadomości i komentarze odnoszące się do bieżącej problematyki oświatowej. W serwisie nie
jest prezentowane oficjalne stanowisko resortu, ale zawiera on liczne odniesienia do aktualnie
realizowanych przez MENiS przedsięwzięć.

http://www.potulski.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Awans zawodowy
Awans zawodowy nauczyciela wf na stopień nauczyciela dyplomowanego.
http://www.strona-marzenki.republika.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Przedszkolak
Rady, pomoce, forum dla rodziców i nauczycieli, konspekty dla nauczycieli przedszkolnych, zbiór
wiedzy o dzieciach w wieku przedszkolnym.

http://www.przedszkolak.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Portal internetowy szkolnictwa specjalnego
Portal szkolnictwa specjalnego. Publikacje nauczycieli, możliwość publikacji artykułów i
informacji z własnych ośrodków. Akty prawne, blok aktualności, dział poświęcony awansowi
zawodowemu. Użytkownicy mogą korzystać z forum dyskusyjnego.

http://www.sosw.host.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Barnaba
Serwis edukacyjny zawierający materiały pomocnicze dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania /
The Polish Open University.

http://www.lenkiewicz.com.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Wirtualna Matma
Serwis zawiera przykłady zadań, testów, gier i zabaw matematycznych oraz opracowania dotyczące
ścieżki edukacyjnej w nauczaniu matematyki w gimnazjum.

http://mandrze1.webpark.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Autorskie materiały edukacyjne
Prywatny serwis nauczyciela licealnego, Joanny Malewskiej. Serwis zawiera autorskie materiały
edukacyjne z zakresu informatyki i przedsiębiorczości oraz informacje dla uczniów.

http://www.jmalewska.prv.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kangur
Serwis integrujący trzy kierunki działań i analiz: kursy i szkolenia dla nauczycieli, twórcze
zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym oraz problematykę
kreatywnego rozwoju człowieka.

http://www.kangur.edu.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Menis.pl
Serwis poświęcony zagadnieniom związanym z awansem zawodowym nauczyciela. Zawiera akty prawne,
wzory formularzy, aktualności i bazę publikacji nauczycielskich. Użytkownicy mogą korzystać z
forum dyskusyjnego.

http://www.menis.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edukacj@
Serwis zawierający obszerny zbiór publikacji nauczycielskich. Użytkownikom udostępniono chat i
forum dyskusyjne.

http://212.106.163.238/AAA/default.asp
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Oświata - Międzyszkolna Platforma Internetowa
Portal edukacyjny obejmujący wszelkie aspekty działalności oświatowej i wychowawczej.
Materiały adresowane do uczniów i do nauczycieli oraz do kadry zarządzającej placówkami
oświatowymi. Blok informacyjny, zawierający aktualności związane z funkcjonowaniem i
regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty. Serwis udostępnia użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.oswiata.org.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej
Wszystko o edukacji i dla edukacji. Informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców i
studentów.

http://www.edu.com.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Eduseek
Portal zawiera obszerną bazę wszechstronnych opracowań adresowanych do uczniów, rodziców i
nauczycieli. Publikacje obejmują wszelkie zagadnienia związane z życiem szkoły, problematyką
uczenia się i nauczania na kolejnych etapach edukacji Rozbudowany dział informacyjny, chat i
forum użytkowników.

http://eduseek.interklasa.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edu-Jr
Serwis dla nauczycieli, stanowiący bazę publikacji zgromadzonych w kategoriach przedmiotowych i
tematycznych.

http://www.edujr.prv.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

ePublikacje
Serwis zawiera rozbudowaną bazę ofert korepetytorów. Możliwość sortowania ofert według
różnych kryteriów. Ponadto, publikacje nauczycielskie związane z procedurą awansu zawodowego.

http://www.epublikacje.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Awans.net
Serwis oświatowy dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie w ramach awansu zawodowego.
Baza publikacji nauczycielskich i porady związane z awansem.

http://www.awans.net
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nauczycielskie Publikacje Edukacyjne
Archiwum publikacji nauczycielskich: dydaktyka i awans zawodowy. Możliwość publikacji autorskich
opracowań. Serwis udostępnia użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.zeszyt.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

CODN
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Serwis edukacyjny dla nauczycieli języków obcych.
Współpraca z ośrodkami polonijnymi. Międzynarodowe projekty edukacyjne, nauczanie dwujęzyczne,
awans zawodowy, system doskonalenia zawodowego.

http://www.codn.edu.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

New.Belfer
Serwis dla nauczycieli, zawierający dokumenty oświatowe i opracowania związane z awansem
zawodowym nauczyciela oraz z pracą dydaktyczną. Szereg praktycznych porad i sugestii związanych
z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Blok informacyjny obejmujący zagadnienia związane z
technologią informacyjną.

http://www.waldi.and.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edukator.org
Serwis dla nauczycieli, zawierający obszerną bazę publikacji nauczycielskich. Blok aktualności
z zakresu prawa oświatowego.

http://www.edukator.org.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Internetowy Publikator Edukacyjny
Serwis poświęcony problematyce awansu zawodowego nauczyciela. Bogata baza publikacji
nauczycielskich i materiałów dydaktycznych. Serwis udostępnia użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.ipe.civ.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Publikacje edukacyjne
Serwis dla nauczycieli. Zawiera publikacje nauczycielskie, przeznaczone do wykorzystania w pracy
edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą - konspekty, scenariusze lekcji oraz publikacje związane z
awansem zawodowym nauczyciela.

http://www.publikacje.edu.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Mały poradnik młodego nauczyciela
Wszystko co powinien wiedzieć początkujący nauczyciel.
http://www.poradniczek.republika.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Literka - Internetowy Magazyn Publikacji
Vortal poświęcony tematyce związanej z awansem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Obszerna
baza publikacji nauczycielskich oraz dokumentów i komentarzy dotyczących problematyki awansu
zawodowego nauczyciela. Serwis udostępnia użytkownikom chat i forum dyskusyjne.

http://www.literka.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Szkoła.net
Wszechstronny i rozbudowany serwis edukacyjny, adresowany do uczących się i do nauczycieli.
Zawiera liczne opracowania w kategorii "ściągi" oraz materiały dydaktyczne w dziale
publikacji nauczycielskich. Baza ofert korepetytorów z możliwością sortowania pod kątem
różnych kryteriów. Ponadto, serwis informacyjny ukierunkowany na ciekawostki i dział
zawierający porady psychologa dla młodzieży. Serwis udostępnia użytkownikom chat i forum
dyskusyjne.

http://szkola.net/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Profesor
Serwis edukacyjny dla uczących się i dla nauczycieli. Szeroko prezentowana problematyka związana
z procesem nauczania i przyswajania wiedzy. Bogaty zbiór publikacji nauczycielskich i baza ofert
korepetytorów. Serwis udostępnia użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.profesor.pl/index.php
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nowe-Liceum.pl
Vortal edukacyjny poświęcony zagadnieniom związanym z nauczaniem na etapie licealnym. Materiały
dla uczniów, nauczycieli i dla dyrektorów szkół. Zawiera opracowania dotyczące reformy systemu
edukacyjnego, bogaty zbiór artykułów poświęconych szeroko rozumianej problematyce nauczania i
uczenia się oraz blok aktualności.

http://www.nowe-liceum.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Liceum
Serwis poświęcony nauczaniu na etapie licealnym. Informacje na temat przedmiotów i zakresu
nauczania oraz opracowania dotyczące różnych aspektów egzaminu maturalnego. Serwis zawiera
forum użytkowników.

http://www.liceum.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Gimnazjum
Serwis poświęcony dydaktyce i wychowaniu na etapie gimnazjalnym. Informacje na temat przedmiotów
i zakresu nauczania.

http://www.gimnazjum.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edukatornia
Edukatornia zawiera zbiór przemyśleń, doświadczeń, dokumentów, analiz oraz przepisów
oświatowych - głównie dla nauczycieli.

http://edukatornia.website.pl
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edukator.net
Serwis dla kadry kierowniczej placówek oświatowych. Przykładowe rozwiązania z zakresu
zarządzania, propozycje szkoleń i seminariów poświęconych tematyce zarządzania. Publikacje
dyrektorów i kierowników placówek oświatowych.

http://www.edukator.net.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Edukacja
Serwis z różnorodnymi informacjami i materiałami dla nauczycieli.
http://www.stargard.edu.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

EduInfo
Serwis oferuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, stanowiące element wzbogacający proces nauczania.
Obszerne informacje na temat prawnego aspektu funkcjonowania szkół, awansu zawodowego
nauczyciela, egzaminów i reformy oświaty. Serwis udostępnia użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.eduinfo.pl/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

eduForum
Portal edukacyjny zawierający obszerny zbiór artykułów poświęconych oświacie. Materiały
dydaktyczne i opracowania dotyczące reformy systemu nauczania. Artykuły obejmujące zagadnienia
związane z prawem oświatowym i tematyką integracji europejskiej. Blok informacyjny,
aktualności. Dział awansu zawodowego, zawierający publikacje nauczycieli. Serwis udostępnia
użytkownikom forum dyskusyjne.

http://www.eduforum.pl/index.php
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia