jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Matematik
Directory > World > Svenska > Vetenskap > Matematik

Categories
 
Bloodsport (2) Akademiska institutioner (15)

Web Sitesi

Skolornas Matematiktävling
Årlig matematiktävling för gymnasieelever.
http://www.math.uu.se/~dag/skolornas.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematikdelegationen
En av regeringen tillsatt delegation med uppgift att stärka matematikämnet och
matematikundervisningen i Sverige.

http://www.matematikdelegationen.gov.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Månadens problem
Månadens problem från Linköpings universitets matematikinstitution. Skicka in dina lösningar
till problemen och vinn en bok!

http://www.mai.liu.se/manadens/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Unga matematiker
En lagtävling i matematik för gymnasister.
http://www.ima.mdh.se/personal/hgl/unga-matematiker/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska matematikersamfundet
Förening med syfte att främja matematiken, bl a genom att förbättra kontakterna mellan
professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida
information om matematikens växande betydelse i samhället.

http://www.matematikersamfundet.org.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematik - Svenska Matematiklänkar
Svenska matematiklänkar
http://www.abc.se/~m9847/svemat/index.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Wedrans RSA kryptering
Specialarbete med beskrivning av RSA algoritmen samt ett program i C++ som hanterar av
stortalsberäkningar.

http://www.wedran.com/rsa/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kritik av statistiken och om nytt sätt att tillämpa regression
Artikel om tillämpning av multipel regression och kritik av statistiska metoder.
http://hem.passagen.se/cnyland/statikrit.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Pi:s historia
En kort beskrivning över vad man har pi till.
http://abel.math.umu.se/~frankw/pihist_sw.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska kommittén för matematikutbildning
Verkar för en förbättrad utbildning i matematik på alla nivåer inom skola och vid universitet
och högskolor.

http://www.sm.luth.se/~gerd/skm/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lunds Matematiska Sällskap
Sällskapsförening för naturvetare av alla slag.
http://www.maths.lth.se/LMS.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SMDF
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning
http://www.mai.liu.se/~chber/SMDF/smdf.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Matematiklärarförening
En förening för alla som undervisar i matematik.
http://www.smal-matte.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematiska föreningen i Uppsala
Har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala.
http://www.math.uu.se/~mf/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia