jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Matematik
Directory > World > Svenska > Vetenskap > Matematik

Categories
 
Departments (11) Organizations (32) Web Rings (6)
Breeders (20) Personal Pages (103) Akademiska institutioner (15)
Issues (11) Rescues and Shelters (67)

Web Sitesi

Skolornas Matematiktävling
Årlig matematiktävling för gymnasieelever.
http://www.math.uu.se/~dag/skolornas.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematikdelegationen
En av regeringen tillsatt delegation med uppgift att stärka matematikämnet och
matematikundervisningen i Sverige.

http://www.matematikdelegationen.gov.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Månadens problem
Månadens problem från Linköpings universitets matematikinstitution. Skicka in dina lösningar
till problemen och vinn en bok!

http://www.mai.liu.se/manadens/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Unga matematiker
En lagtävling i matematik för gymnasister.
http://www.ima.mdh.se/personal/hgl/unga-matematiker/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska matematikersamfundet
Förening med syfte att främja matematiken, bl a genom att förbättra kontakterna mellan
professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida
information om matematikens växande betydelse i samhället.

http://www.matematikersamfundet.org.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematik - Svenska Matematiklänkar
Svenska matematiklänkar
http://www.abc.se/~m9847/svemat/index.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Wedrans RSA kryptering
Specialarbete med beskrivning av RSA algoritmen samt ett program i C++ som hanterar av
stortalsberäkningar.

http://www.wedran.com/rsa/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kritik av statistiken och om nytt sätt att tillämpa regression
Artikel om tillämpning av multipel regression och kritik av statistiska metoder.
http://hem.passagen.se/cnyland/statikrit.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Pi:s historia
En kort beskrivning över vad man har pi till.
http://abel.math.umu.se/~frankw/pihist_sw.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska kommittén för matematikutbildning
Verkar för en förbättrad utbildning i matematik på alla nivåer inom skola och vid universitet
och högskolor.

http://www.sm.luth.se/~gerd/skm/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lunds Matematiska Sällskap
Sällskapsförening för naturvetare av alla slag.
http://www.maths.lth.se/LMS.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SMDF
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning
http://www.mai.liu.se/~chber/SMDF/smdf.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Matematiklärarförening
En förening för alla som undervisar i matematik.
http://www.smal-matte.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Matematiska föreningen i Uppsala
Har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala.
http://www.math.uu.se/~mf/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia