jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Y te - Suc khoe
Directory > World > Vietnamese > Y te - Suc khoe

Clinics and Practices (12)
Web Sitesi

Heroin Aids
Noi trao doi, chia se voi nhau ve cach khac phuc, vuot qua su cam do cua ma tuy va tranh can benh
cua the ky.

http://hoisinh.vnn.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dien dan Y hoc Vietnam.
Thong tin y duoc, tu dien chuyen mon Viet Nam. Dien dan trao doi ve suc khoe.
http://yhocvn.net
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vietnamese Students in France
Nhom Sinh Vien Viet Nam du hoc tai Phap.
http://www.gevf.org/index_1.php
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Phong kham Da Khoa Nhat Minh
La 1 chi nhanh Mednetcare Inc. Canada. Chuyen noi ngoai khoa, kham tong quat, Gan Mat - Tieu Hoa -
Tai-Mui-Hong - Cham Soc Da - Nhi Khoa - San Phu Khoa. Va co cac dich vu kham chua benh.

http://www.mednetcare.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tham My Vien VIET-MY
Vien Phau Thuat Tham My Viet My chao mung cac ban.Giao Su Bac si Lai Cong Hiep da duoc trao tang
Huy Chuong Danh Du My Quoc.

http://www.vcosmeticsurgery.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tham my vien Y Ngoc
Do bac si Pham Van Can chuyen gia giai phau sac dep hang dau phu trach.
http://www.cosmeticsurgerycanvn.com/vn/index.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Heroin Aids
Thong tin canh bao cho ban tre ve tac hai cua ma tuy va can benh the ki HIV-AIDS.
http://www.heroin-aids.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tham my vien Huong
Giai phau tao hinh tham my va Cham soc sac dep.
http://www.tmvhuong.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dong Nguyen Duong
Chuyen ban thuoc dong y va chua benh bang phuong phap co truyen cua dan toc Viet Nam.
http://home.arcor.de/asia_online/MeinWeb6/index.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trang Web Nieu va Nam khoa
Cung cap cac thong tin ve suc khoe, do cac bac si chuyen khoa dam nhiem.
http://www.nieukhoa.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tu van suc khoe
Cung cap cac thong tin can biet cho ban ve suc khoe. Gioi thieu danh ba cac nha thuoc, benh vien,
co so y te.

http://tuvansuckhoe.vdcmedia.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tu van tam ly
Tu van giup do thao go nhung kho khan vuong mac trong cac moi quan he gia dinh va xa hoi.
http://tuvantamly.vdcmedia.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cong ty xuat nhap khau Y te II
Cac thong tin can biet: benh vien, phong mach, nha thuoc o nhieu noi trong nuoc. Cam nang suc khoe
pho thong, nguoi cao tuoi. Thong tin y duoc va van ban phap quy. Tra cuu thuoc va biet duoc.

http://www.vietpharm.com.vn/index%20pharm.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bac si Thu Thuy
Trung tam Y khoa Tp. Ho Chi Minh. Cac kien thuc co ban ve Gan va cac benh viem gan.
http://www.drthuthuy.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Yen Trang
Tham my vien Yen Trang, cac dich vu cham soc sac dep.
http://www.yentrang.com.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Giai phau mat bang Lasik
Khoa Khuc xa, trung tam mat TP. Ho Chi Minh. Thiet ke theo tieu chuan nuoc ngoai voi cac trang
thiet bi hien dai nhat, nham mang lai tien nghi toi da cho benh nhan.

http://www.lasik.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vien thong tin thu vien y hoc trung uong
Web site Thông tin Y dýợc Việt Nam do Viện Thông tin Thý
viện Y học Trung ýõng xây dựng với sự
cộng tác của các Viện nghiên cứu, Trýờng
ðại học, bệnh viện và các cõ quan trong và ngoài
ngành y tế. Cung cấp cho ngýời dùng những thông tin
cập nhật trong và ngoài nýớc về lĩnh
vực y tế, y dýợc học và chãm sóc sức
khỏe cho mọi ngýời. Dề cập nhiều
vấn ðề liên ngành nhý môi trýờng và sức
khỏe, y học thể dục thể thao. Phổ
biến kiến thức y học cho nhân dân.

http://www.cimsi.org.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dieu tri giam beo
Ban co trong luong hoi bi du thua? Hay tham khao mot so thong tin va cach dieu tri giam can tai
website nay.

http://www.giambeo.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Benh vien Trieu An
Bệnh viện Triều An rất hân hạnh ðýợc
ðón tiếp và phục vụ quí khách. Chúng tôi luôn mong
muốn ðem lại sự thỏa mái nhất, tiện
nghi nhất và ðặc biệt là sức khỏe
tốt nhất cho quí khách trong suốt thời gian trị
bệnh tại ðây.

http://www.trieuan.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Benh vien Viet Duc
Giới thiệu cho bạn ðọc website Y tế bao
gồm các nội dung: giới thiệu về bệnh
viện, thông tin tổng hợp về các tin tức y
học ngoại khoa, các báo cáo nghiên cứu khoa học,
giải ðáp thắc mắc và những thông tin bổ ích
khác.

http://www.vietduchospital.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia